งานสื่อสิ่งพิมพ์

บริการงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทงานโลโก้
•    ค่าออกแบบเริ่มต้นที่ 3,000 บ. ต่อแบบ  แล้วแต่ขนาดและความยากง่าย 
•    ออกแบบให้ลูกค้าเลือกอย่างน้อย 3 แบบ เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกรูปแบบและพัฒนาโลโก้ของลูกค้า
•    ปรับแบบและแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง 

ประเภทโปสเตอร์, โฆษณา
•    ค่าออกแบบเริ่มต้นที่ 3,500 บ. ต่องาน แล้วแต่ขนาดและความยากง่ายของงานแต่ละแบบ
•    ปรับแบบและแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง

ประเภทโบชัวร์ แผ่นพับ
•    ค่าออกแบบเริ่มต้นที่ 1,500 – 3,000 บ. ต่องาน แล้วแต่ความยากง่ายของงาน (อ้างอิงขนาด A4 พับ 3 ภาพสี่สีหน้า-หลัง)
•    ปรับแบบแก้ไขได้ 3 ครั้ง 
•    ส่งไฟล์ PDF เพื่อสามารถนำไปส่งต่อโรงพิมพ์ได้เลย

ประเภทออกแบบและจัดหน้าหนังสือ (ไม่รวมออกแบบปก) 
•    ขนาด A4 สี่สี ค่าออกแบบเริ่มต้นที่ 200 บ. ต่อหน้า แล้วแต่จำนวนหน้า
•    ขนาด A4 หนึ่งสี ค่าออกแบบเริ่มต้นที่ 150 บ. ต่อหน้า แล้วแต่จำนวนหน้า
•    ขนาด A5 สี่สี ค่าออกแบบเริ่มต้นที่ 150 บ. ต่อหน้า แล้วแต่จำนวนหน้า
•    ขนาด A5 หนึ่งสี ค่าออกแบบเริ่มต้นที่ 120 บ. ต่อหน้า แล้วแต่จำนวนหน้า
•    ปรับแบบแก้ไขได้ 3 ครั้ง 
•    ส่งเป็น PDF เพื่อสามารถนำไปส่งต่อโรงพิมพ์ได้เลย

ประเภทนามบัตร 
•    ค่าบริการออกแบบ 500 บ.
•    ปรับแบบแก้ไขได้ 3 ครั้ง 

หมายเหตุ: ทุกรายการมัดจำ 40%