โครงการสื่อไอซีทีเพื่อการพัฒนา

โครงการ ICT & Bannok – TV Film : TEAM สื่อเพื่อประชาชนคือหนี่งในโครงการของมูลนิธิกระจกเงา สำนักงานจังหวัดเชียงราย ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน์เพื่อการรับใช้งานพัฒนาภาคประชาชน ดังนั้นภาระกิจหลักของโครงการที่นอกจากจะทำหน้าที่ในการเป็นผู้ผลิตสื่อเพื่อนำเสนอเรื่องราวของผู้คนเล็ก ๆ ในสังคมแล้ว การจัดอบรมเพื่อให้ชุมชนเป็นผู้ใช้สื่อและผลิตสื่อด้วยตนเองจึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ทีมงานเชื่อมั่นว่าพลังแห่งการสื่อสารจะสามารถรับใช้และสร้างสรรค์สังคมที่ดีงานให้เกิดขึ้นใด้บนโลกใบนี้

เรื่องราวมากมายในมุมต่าง ๆของสังคมทีคุณได้สัมผัส ควรหรือที่จะถูกเก็บงำไว้เพียงการรับรู้ของคนในวงจำกัดเรื่องราวความดีงามที่คุณค้นพบ ควรค่าหรือไม่ที่จะถูกแบ่งปันสู่ผู้คน

ด้วยความเชื่อมั่นในพลังแห่งการสื่อสารของรากหญ้า โลกใบนี้จึงมีเรา ICT & BANNNOK-TV FILM :TEAM สื่อเพื่อประชาชน

หากคุณเพียงต้องการแบ่งปันเรื่องราว
หากคุณเพียงต้องการมีพื้นที่เพื่อการสื่อสาร
หรือหากคุณต้องการทำสื่อที่ดีมีประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม
เรายินดีสนับสนุน และดูแลคุณภาพด้วยมิตรภาพ